Архива на новости

spatial
Активности на проектот „СПАТИАЛ“ ( 30.01.2019)
vlada_post
Прва редовна седница на Советот на националната инфраструктура на просторни податоци ( 18.06.2018)
impuls_gsl
Работилница во рамките на ИМПУЛС проектот ( 18.06.2018)
spatial
Одржана работилница „Обука за обучувачи и управување со просторни веб услуги“ ( 26.04.2018)
impuls_gsl
Учество на АКН на работилница во рамки на IMPULS проектот ( 02.04.2018)
vlada_post
НОВА СТРАТЕГИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ ( 17.11.2016)
vlada_post
ЗГОЛЕМЕНО ЧЛЕНСТВО НА СОВЕТОТ НА НИПП ( 22.06.2016)
impuls_gsl
ИМПУЛС - Округла маса ( 01.04.2016)
impuls_gsl
ИМПУЛС национална работилница ( 25.02.2016)
vlada_post
Трета седница на Советот на НИПП ( 18.12.2015)
unece1
Работилница за земјишна администрација ( 30.06.2015)
vlada_post
Промоција на Националниот Геопортал ( 12.06.2015)
vlada_post
Втора седница на советот на НИПП ( 11.06.2015)
vlada_post
Се одржа првата седница на Советот на НИПП ( 29.12.2014)
vlada_post
Формиран е Советот на НИПП ( 24.12.2014)
impuls_post
Импулс-проект ( 24.09.2014)
sobranie_post
Собранието го донесе Законот за НИПП ( 23.09.2014)