НИПП геопорталот обезбедува пребарување на збирките на просторни податоци и услуги со цел нивно пронаоѓање, прегледување и преземање